dr Beata Lisowska – kulturoznawca, filmoznawca, animator edukacji w kulturze,
koordynator projektów w kształceniu osób dorosłych oraz w projektach łączących pokolenia,
od kilkunastu lat wykładowczyni akademicka oraz prowadząca zajęcia filmoznawcze dla
słuchaczy Uniwersytetów III Wieku na wyższych uczelniach (UMCS w Lublinie, AHE w Łodzi).


  • – wykłady z filmoznawstwa
  • – prelekcje filmowe
  • – działania z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami