Fundacja Szycie życia powstała w 2018 roku, łączy przedsięwzięcia dotyczące popularyzowania historii Łodzi, kultury i sztuki z działaniami rękodzielniczymi (ze szczególnym uwzględnieniem szycia) zagadnienia te łączymy z psychologią, szczególnie w kontekście samorozwoju oraz dbania o rozwijanie pasji i zainteresowań.

Realizujemy wycieczki po Łodzi, spotkania, prelekcje, pokazy filmowe oraz warsztaty szycia i rękodzieła. Ważnym aspektem naszej działalności jest łączenie wiedzy (przekazywanej w różnych formach) z działaniami praktycznymi.

Często realizujemy działania w kontekście społecznym i pomocowym m.in:

  • – szyliśmy zabawki dla dzieci ze Kliniki Rehabilitacji Instytutu Matki Polki
  • – pościel dla Hospicjum dla Dzieci Łupkowa,
  • – maseczki dla potrzebujących

W naszych działaniach wykorzystujemy tradycyjne formy pracy z uczestnikami, ale również działamy wykorzystując nowe media, Internet, portale społecznościowe, fanpage na Facebook. Dzięki temu pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami naszych działań i sympatykami Fundacji


Fundacja współpracuje z bibliotekami oraz instytucjami kultury, gdzie realizujemy wykłady, warsztaty rękodzielnicze i wycieczki po Łodzi


  • Kino Bodo – (tu odbywają się realizowane przez fundację prelekcje i pokazy filmowe.

Współpracujemy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz z łódzkimi uczelniami wyższymi


Działamy też wspólnie z organizacjami pozarządowymi takimi jak


Współpracujemy z jednostkami Urzędu Miasta:

  • – Wydział Kultury – działania w obszarze kultury
  • – Zarząd zieleni miejskiej – „Zielona Łódź”
  • – Oddział ds. Polityki Senioralnej