Osiedlownik po Starym Widzewie

W ramach projektu „Od nitki do sukni” zrealizowanego w 2018r powstał przy udziale mieszkańców osiedla przewodnik po Starym Widzewie, który nazwaliśmy Osiedlownikiem. W publikacji opisana została historia osiedla które było wsią z dwiema wielkimi fabrykami. Ostatecznie do Łodzi zostało przyłączone dopiero po II wojnie światowej.

W Osiedlowniku wykorzystano fotografie wykonane przez uczestników projektu oraz ilustracje dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 37 wykonane w czasie realizowanych warsztatów.


Dopełnieniem publikacji jest spacer-mapa osiedla. Korzystając z niej można wybrać się na ciekawą podróż po okolicy i poznać historię Starego Widzewa.